קהילת הסולם – אדם סיני

שם הקבוצהקהילת הסולם
שמות נוספים לקבוצה 
שם המייסד 
שם המנהיגאדם סיני
נוסד בשנת 
מנהיגים נוספים 
מוקדי פעילות בארץרמת גן, צופים
ארגוני חזית 
מהות הקבוצהדתית – קבלית
אתר אינטרנט של הקבוצהhttp://www.hasulam.co.il/

מידע כללי

מילים מקדימות 

עמדת המרכז לנפגעי כתות לגבי אדם סיני וקבוצתו, כפי שמובאת להלן, מבוססת על מספר לא מבוטל של עדויות אישיות שנאספו על ידי צוות המרכז החל משנת 2006, ועד שנת 2016. 

בסה"כ מדובר בעדויות של 13 אנשים שנטשו את קבוצתו של אדם סיני לאורך 10 שנות פעילות. העדויות נגבו הן מנשים והן מגברים שעזבו את הקבוצה. 

רצף העדויות וכמות העדויות (מתוך קבוצה כה קטנה שמספרה נע על כ- 30 משפחות) מהווים, לדעת המרכז, ביטוי משמעותי לאופי של מנהיג הקבוצה, ולכך שלאורך השנים לא שינה המנהיג את דרכיו. 

יש לקחת בחשבון כי, בדומה למוכר לנו מקבוצות דומות במאפייניהן, קיימים עוד חברים שעזבו את הקבוצה וחשים פגועים, אך לא הגיעו למסור עדות במרכז.

ידוע לנו, שחברי קהילת הסולם והרב אדם סיני מנסים לגמד את התופעה בטענה שמדובר בעדויות "פיקטיביות" כביכול, או שמדובר במתלונן בודד. המרכז מבהיר מעבר לכל צל של ספק, מדובר בעדויות אמינות, כנות ואמיתיות של אנשים שחשו פגיעה נפשית עמוקה,  בעקבות חברותם בקבוצתו של אדם סיני.

נפנה גם למכתב ההתראה "לפני תביעה" שקיבלנו בשנת 2016 מעורך דינו של אדם סיני, בו נדרש המרכז להסיר את המידע המפורסם כאן.  תגובתנו באמצעות יועצינו המשפטיים מבהירה את עמדת המרכז לגבי מהימנות המידע המפורסם. שני המכתבים מצורפים וניתן להתרשם מהם באופן בלתי אמצעי.

חיזוק נוסף לעמדת המרכז התקבל בשנת 2015 כשועדת רבנים של אזור השומרון הציעה לקבוצתו של אדם סיני שלא להתיישב ביישוב צופים מפאת האופי הסגור של הקבוצה, מה שהוביל למאבק התושבים נגד כניסת קהילת הסולם ליישוב.

להלן המידע:

למידע אודות ניסיון ההתיישבות ביישוב צופים לחץ כאן.

בקבוצה של אדם סיני, ישנם, לדעתנו, מאפיינים כיתתיים מובהקים, כמפורט בדף 'מהי כת' באתר זה. מסקנה זו מסתמכת על עדויות חברים לשעבר שפנו אלינו, ועל פניות של בני משפחה.

על פי העדויות שהגיעו אלינו, מנהיג הקבוצה נוטה לבטל דרכים אחרות ומקומות אחרים ללימוד דרך רוחנית זהה (יהדות ו/או קבלה) ומכוון לפעול על פי הדרכתו בלבד, מייצר סביבו פולחן אישיות, שולט הלכה למעשה בחייהם של החברים, מחדיר פחדים, מעודד הלשנות בין חברי הקבוצה, מנתק רבים מהם ממשפחות המוצא, מנדה את העוזבים ומנתק את חברי הקבוצה מן הפורשים, שולל כל אפשרות של העברת ביקורת או התנגדות, ומנהל מערכת של ענישה ונידוי נגד המערערים – כל אלו מהווים בסיס לשליטה מופרזת של המנהיג ומהווים קרקע פוריה ליחסי תלות ולניצול.

להלן תיאור קצר כפי שהתקבל מהעדויות השונות עם הדגשה לגבי חלק מהמאפיינים הכיתתיים.

אדם סיני משמש בקבוצתו מנהיג בלתי מעורער. הוא מלמד את תלמידיו את תורתו של בעל הסולם וטוען שלמד אצל בנו (כאשר לא ברור האם יש אמת בטענה זו). הלימוד בקבוצה מתנהל בשעות הלילה המאוחרות עד שעות הבוקר המוקדמות וישנה ציפייה מהחברים להתנהל כרגיל בכל שעות היום כשהם ערים בלילה. סדר יום כזה ודאי שאינו מותאם לכוחותיו של כל אדם מהישוב והדבר הציב ומציב בסיכון את האנשים הללו שנאלצו לנהוג, לעבוד ולתפקד במשך היום. מלבד הלימוד בשעות הלילה מתקיים שיעור בשעות אחה"צ (17:00-18:00) למשך שעתיים, לאחריו הולכים המשתתפים לביתם בעיקר כדי לישון לפני ההגעה ללימודי הלילה. סדר יום כזה שאינו מותיר לאדם את עיתותיו בידיו או למשפחתו וכופה עליו פעילות או למידה מתמדת, כולל מניעת שינה, מוכר לנו מקבוצות רבות ואינו מאפשר מרווח חשיבה שבתוכו יכול הפרט לתהות על התנהלות המנהיג והקבוצה, ומחייב את המשתתפים לפנות את כל משאביהם לקבוצה.

החברים בקבוצה לא רק עוּדדו להגיע לשיעורים אלא הופעל עליהם לחץ כביר לעשות כן. בשלב מסוים אף הייתה סיירת השכמות למתקשים לקום. כמו"כ כחלק מהלחץ נבנתה מערכת ניקוד אישי המנקדת כל חבר בקבוצה. ניקוד זה נתלה ברבים וחשף את כל אחד מן המשתתפים בפני האחרים. מי שנמצא בתחתית הרשימה עובר השפלות ואף ענישה כמו: לא לשבת קרוב לרב וכדומה.
במהלך שיעוריו הרב מבדל את "תורתו" מתורת הכלל ומטמיע בתלמידיו את האמונה כי דרכו היא הדרך היחידה הנכונה והדרכים האחרות זוכות ליחס מזלזל. אנשים שאינם שותפים לאמונתו מכונים "בהמות", מלמדי הלכה ורבנים אחרים מכונים "מוסכניקים". הוא אינו מהסס להשפיל את חברי הקבוצה כשאלה אינם מרצים אותו במילים כגון: "כלב", "אפס", "לא נכחת במעמד הר סיני", כשהעלבונות נעשים בפרהסיה מול חברי הקבוצה האחרים. הוא מנדה ומחרים את מי שסורר בעיניו, ומאשר שידוכים או מתנגד להם על פי אינטרסים אישיים כגון האם המיועדת מוכנה לקבל אותו כרב שלה (במידה ולא, אין מקום נישואין).

הרב סיני מצפה מחסדיו לפאר, לרומם ולשבח אותו וכל פגישה נפתחת בשבח על ידי כל אחד מהמשתתפים לרב ולקהילה. במקרה של מישהי שהעזה לשבח ראשית כל את הקב"ה היא נודתה מן השיעורים. לאחר מכן הוא מצפה לדו"חות מפורטים של השבחים. גם פגישה זוגית נפתחת בשבח לרב. הוא מגיב בהתקפות והתפרצויות זעם אם נדמה לו שפגעו בכבודו (למשל אם האוכל שהוגש לו בצלחת סודר באופן שאינו משביע את רצונו) ללא שום אחריות על הפגיעה שהוא מייצר בקרב תלמידיו. אחת הדוגמאות הקיצוניות לכך, לדעתנו, הייתה, כשנפטר סבו של אחד התלמידים והוא ביקש כי חבריו לקהילה יגיעו להשלים מנין לתפילה. הוא הושב ריקם, כי השיעור בבית מדרשו של סיני נחשב בעיני הרב חשוב הרבה יותר. תלמיד זה נפגע מאד מחוסר הערבות ההדדית, לאחר שנתן את נשמתו לקהילה, והעז לומר זאת בגלוי. הרב זיכה אותו בבוז וקיתונות של רותחין, וירד לחייו במשך שבועיים רצופים. מבחינת הרב אמירת ביקורת גלויה הייתה מעשה שלא יעשה.

הוא מנתק את תלמידיו ממשפחותיהם בכך שמכריז על היעדרות מהקהילה כ"גלות", ורק שבת או חג במחיצת הקהילה נחשבים לרצויים בעיניו. הוא מתנגד למגורים של חברי הקהילה בסמיכות להוריהם או חותניהם ובעצם מנסה לשמר שליטה מוחלטת ובלעדית בחסידיו באמצעות ניתוקם ממשפחות המוצא.

בשנת 2012 יצרו איתנו קשר 2 מחברי הקבוצה וביקשו להיפגש על מנת לבקש שנסיר את אדם סיני מאתר האינטרנט של המרכז. מנהלת המרכז, רחל ליכטנשטיין, והמנהלת הקלינית של המרכז לנפגעי כתות, שרון דוני, נענו לבקשה וניפגשו עמם. במהלכה, ניסו לשכנע אותנו כי הקבוצה שינתה את התנהלותה ולכן מן הראוי שנסיר אותם מהאתר. הם טענו כי אינם מפעילים עוד לחץ על השכמות בלילה; כי הרב שינה את התנהגותו כלפי תלמידיו, אינו משפיל ומבזה, וכי מרבית התלונות שניתנו במרכז נמסרו על רקע נקמה ושנאה אישית. לאחר מכן הגענו לפגישה עם הרב והרבנית שבה ניסה לשכנע אותנו הרב אדם סיני כי אנו טועות ושופטות אותו לחומרה על לא דבר. בפגישה, למרות שהדברים נוסחו באופן שנועד לרכך אותנו לא שקט מצפוננו ויצאנו בתחושה קשה. האופן שבו השמיע את דבריו נסך בנו תחושה כי מדובר באיש כוחני. את הזמנתו להגיע לשיעוריו לא אימצנו משום שלא יכולנו לוודא האם שיעורים אלה ישקפו את המציאות הקבוצתית היום יומית, או האם מדובר ב"שיעורים לדוגמא" .

מקריאת העדויות שנמסרו במשך השנים והחומרים שנמסרו לנו ממש לאחרונה, נוצר בנו הרושם כי הרב סיני הבין שהמרכז לנפגעי כתות ואולי אף אחרים המתנגדים לו עלולים לפעול כנגדו. אולם, להבנתנו הדבר לא גרם לו לאמץ עמדה צנועה או לשנות את דרכיו, אלא לנסות להסתתר מפני מי שיכול "להענישו". וכך מצאנו בעדויות את התופעה שבה הוא מקליט את שיעוריו, וכאשר מחליט להעליב ברבים מי מתלמידיו הוא מפסיק את ההקלטה!

לאחרונה הפעיל אדם סיני לחץ עצום על חברים בקבוצה לרכוש קרקעות בישוב צופים ובמעמד ההחתמה על החוזה החתים אותם על כך שהם חותמים מרצונם החופשי!

לסיכום: לפי מיטב הבנתנו, שיפוטנו וניסיוננו, על-סמך העדויות הלא מעטות שנמסרו לנו כאמור לעיל, הקבוצה של הרב אדם סיני מתנהלת כקבוצה פוגענית והשפעתו על חברי הקבוצה היא עמוקה, גורפת, יומיומית ומשפיעה על כל נדבך בחייהם. אנו ממליצים לכם לקיים בירור עצמאי מעמיק על-מנת לבקר את הדברים.

לכל מידע נוסף, אודות הקבוצה הספציפית הזאת ובכלל בנושא כתות, ניתן לפנות למרכז לנפגעי כתות. 

אקטואלי

שיטת הדירוג בקהילת הסולם
דוחות חברים
דוחות חברים 2

עדויות של בני משפחה

עדותו של יוסי איתן מתוך פוסט בפייסבוק של היישוב צופים:

חברי צופים היקרים , ובעיקר לחברי קהילת הסולם.
למען הגילוי הנאות, אני לא תושב הישוב והקשר שלי לקהילת הסולם היא דרך אחי , שהיה הסגן של אדם סיני, ועזב לאחרונה את הקהילה.
בראשית דברי, אפתח ואומר, שחברי הקהילה, רובם ככולם הם אנשים נפלאים, כל אחד ואחד מהם באופן אישי הם אכן אנשיפ טובים אבל תמימים באופן מחריד.
ולכן, דווקא בגלל שבאופן אישי, אני אוהב ומעריך את כל חבריי הקהילה אני רוצה לפנות לכל אחד ואחד מהם, לקרוא לכל אחד ואחד מהם אחי היקר, בוא ננצל את ההזדמנות הזו ונעשה ביחד את חשבון הנפש, האם אדם סיני הוא אכן רב ראוי או עוד שרלטן , מגלומן וחולה שליטה אובססיבי.
ונקודת ההנחה של הדיון צריכה להיות, כפי שאמר אחד האדמו"רים: " אני מחויב בכבודו של רבי, אבל גם אני וגם רבי מחויבים יותר בכבודה של האמת". .מי שבאמת משוכנע באמת שלו, הוא לא חושש לשמוע ביקורת. אדרבה, הוא מעודד ביקורת ושאלות וקושיות, כסכינים המשחיזים זה את זה, כך השאלות משחיזות את אותה אמת שהוא מאמין בה.

אני יודע שאתה מאמין בכל ליבך, שאתם הסיירת של הקב'ה בעולם הזה, ושרק לימוד הפנימיות שלכם תביא את הגאולה. וכמה שיותר אנשים ילמדו פנימיות כך יותר מהר, אתם במו ידיכם תביאו את הגאולה. 
ככה זה תמיד אחי היקר. בכל מקום שבו יש מנהיג שרלטן, קודם כל בונים גאוות יחידה. השלב הבא, זה להסתכל על החיים בשחור ולבן. אנחנו הצדיקים האמתיים וכל שאר בני התמותה הם הנחותים במקרה הטוב והרשעים במקרה הרע. וכולם צריכים להתבטל באופן מוחלט אל הרב. וכפי שהרב אומר לכם שוב ושוב, שכל אותם רבבות תלמדי חכמים שאינם לומדים קבלה, אלא רק לומדים את החיצוניות של התורה, הרי זה כמו גוף ללא נשמה, והרי הם בטלים ומבוטלים כעפרא דערא. 
כבוד הרב בשלב הזה הופך להיות חשוב יותר מכבוד האמת. אסור לשאול ואסור להרהר, אסור לבקר ואסור להרהר. 
תנסו להיזכר, כל אחד ואחד מכם, כמה פעמים קרה לך, שאתה יושב בשעור ואתה שומע את רבך אומר או עושה דברים לעיתים הזויים לחלוטין, מכוערים, פוגענים, משפילים מעבר לכל מידה סבירה, והקול הפנימי שלך מתקומם. ואתה רוצה באותו רגע לשאול, ככה ליד כולם, לא חלילה לשבור את הכלים, רק לשאול, ושוב ושוב אתה מוצא את עצמך שותק. אסור לערער על סמכותו של הרב. המחוייבות חייבת להיות מוחלטת.
אתן לך מס' דוגמאות, שכל אחת מפני עצמה היא תמרור עצור, וביחד הן זועקות לשמים.. אתה כמובן יכול להכחיש בפני את הכל, אבל החשבון שלך, הוא לא איתי אלא עם הקול הפנימי שלך.

ואין דוגמא טובה יותר להמחיש לך ולשאר הקוראים עד כמה הרב שלכם חולה שליטה, עריץ שמתעלל בכם, כמו הסיפור של טבריה. והאם מישהו מכם יגדיל וישקר ויכחיש את הסיפור של טבריה?
רק מהסיפור הזה כל אדם בר דעת, מבין מיד שמדובר בכת מסוכנת שאיבדה את הדעת הבסיסית ביותר ושומר נפשו ירחק מהם.
. סיפור המעשה לפני מס' שנים, נסעו כל הגברים בקהילה לטבריה לעשות על האש ולחגוג אירוע כלשהו.
והנה אחרי הנסיעה הארוכה, כשכולם רעבים ועייפים ומתחילים לצלות את הבשר על האש, פתאום מתברר שהאחראי על הבשרים, שכח לקנות לבנו הטבעוני של מלך מלכי המלכים שניצל טבעול.
מה אתם חושבים הייתה תגובתו של הרב ושל תלמידיו אחריו? הרי בסך הכל מדובר בטעות אנוש, בשוגג. 
כשהרב שמע ששכחו לקנות לבנו את השניצל הטבעוני, הזעם והכעס על כך שהנתינים שכחו את המאכל האהוב על בנו הטריפו אותו, וזה הזמן ללמד את הנתינים שלו לקח שלא ישכחו לעולם, .ולעולם לא יזלזלו באופן כה מחפיר בכבודו של הבן של מלך מלכי המלכים. הרב נכנס למכוניתו הפרטית ונסע חזרה לב"ב, עוד לפני שמישהו הספיק לטעום משהו.
אם הסיפור היה מסתיים בזה, ניחא. אבל שימו לב מה קרה לתלמידיו. התגובה של תלמידיו היא ההוכחה המוחצת שמדובר בכת, באנשים שאין אף לא לאחד מהם את האומץ לחשוב לבד. אף לא אחד מהם העיר לרב משהו בנוסח שזה סך הכל טעות בשוגג. וזה לא סוף העולם, אפשר לשלוח מישהו לסופר ולקנות שניצל טבעול. ומה כן הם עשו? כולם כאחד ארזו את הפקלאות וחזרו את כל הדרך לב"ב כלעומת שבאו, רעבים עייפים רצוצים כעבדים נרצעים.
הלאה:
האם הרב שלכם מתנגד שתשמועו רבנים אחרים ותהיו מושפעים גם מהם?
האם הוא טוען שרק הוא יודע את האמת המוחלטת בדור הזה, וכל השאר רחוקים מאוד?
האם הוא מדגיש שוב ושוב כמה אתם תלמידיו קטנים לעומתו, ועד כמה אתם מחוייבים לשמוע בקולו ואך ורק בקולו.
האם הוא לא מעביר מסרים גלויים או סמויים שכל מי שמעז להביע ביקורת עליו, הוא למעשה בוגד באידיאל הנשגב ביותר, באחוות האחים של הסיירת שתביא במו ידיה את הגאולה.
האם אף פעם לא שאלת את עצמך על האובססיה של הרב שתמיד תהיו ביחד. בכמעט כל סעודות המצווה, אתם תמיד ביחד?
האם שאלת את עצמך פעם על הפער 
שאלת את עצמך ביושר למה אתם מדורגים בנקודות ע"פ ההתחייבות, ההתנדבות והנאמנות לערכי הקהילה?
ומה לגבי שפת הקודים הפנימית הידועה רק לאנשי שלומכם? מה המטרה האמיתית ליצירת השפה הזאת?
האם תורת הקבלה הנשגבת שאתם לומדים מפי הרב, היא לא בעצם שינון של מאות סיסמאות שמנחיתים עליכם מלמעלה, מבלי שתוכלו להתמודד איתן בגובה העינים?
האם אתה באמת מאמין שחבורה של בורים ועמי ארצות בתורה, שרובם בקושי יודעים את ההלכות הבסיסיות, והפנימיות שהם כביכול לומדים זה לא יותר מדיקלום סיסמאות, הם הסיירת שתביא את הגאולה? הרי אם לא ניתן לשאול ולבקר ולחשוב באמת אז איזה ערך אמיתי יש ל לימוד מלבד דיקלום סיסמאות?
האם אתה באמת משוכנע במאה אחוז, שההטפה של הרב ללמוד רק פנימיות התורה ולזלזל בזילזול גמור בחיצוניות התורה לא נובעת מנגיעה אישית, שהרב הוא בעצם עם הארץ בלימוד הגמרא. לקנות ידע רחב בתורת הנגלה, צריך באמת להיות ת"ח, וזו משימה קשה מדי למי שהוא חולה שליטה ורוצה להיות מנהיג אינסטנט, שבוחר את הדרך הקלה והעקומה ללימוד הנסתר לפני שמבינים את הנגלה?
האם הרב באמת היה בטוח בעצמו ובתורה שהוא מלמד, אז הוא לא היה מתנגד שתשמעו רבנים אחרים, תקבלו עוד פרספקטיבה לחשוב, שיהיה לכם להשוות אותו מול אחרים. הוא גם היה מלמד אתכם שאדם שלא חושב הוא לא אדם. ולא ניתן להתחיל לחשוב מבלי לשאול ומבלי לבקר באופן הכי פתוח את הרב, כפי שנעשה בלי סוף בדפי הגמרא. כי חסידים ראשונים יודעים היטב שלפני שמתבטלים קודם כל מבקרים כל אמירה וכל פיפס של הרב. וגם אחרי שמתבטלים כבוד האמת היא תמיד מעל כבוד הרב.
או הרב מטיף לכם הפוך, על אחידות החשיבה וההתבטלות המוחלטת.
( במאמר המוסגר, חבל שאתה לא פתוח לשמוע רבנים אחרים, בעיקר מקרב הכיפות הסרוגות, כמו לדוגמא הרב אורי שרקי, שאיו לו מ'מ אחד של כריזמה, אבל יש לו ידע איןסופי, אמיתי בכל חלקי התורה. אתה צריך לראות איך הוא מעודד את תלמידיו לשאול את השאלות הכי אפיקורסיות ואיך להגדיל ראש ולא לעשות מהם סמרטוטים) 
אל תשכח אחי את הכלל הבא שהוא כ'כ נכון לחיים: בחברה שבה כולם חושבים אותו דבר זה סימן בדוק ומנוסה שאף אחד לא באמת חושב. וכל החידושים והגילויים המעניינים בעולם התחילו מאנשים שחשבו אחרת ושאלו.
הערצה = עריצות. הערכה = ערך.

הכלל הוא מאוד פשוט להבדיל בין מנהיג עריץ למנהיג אמיתי. מנהיג עריץ יטיף להערצה, מנהיג אמיתי יטיף להערכה.

"שא את ראש בני ישראל", אומר ה' למשה. מנהיג גדול לא מגדיל את עצמו ע"י הקטנת האחרים. אלא אדרבה, מגדיל את ראשם. מרחיב אופקים, בעד שתשמעו גם אחרים ותפעילו את הראש לבד בגדלות מוחין. העריץ לעומתו מטיף להתבטלות מוחלטת. אי אפשר לסמוך עליכם, אתם עלולים להתבלבל, ( מילה מכובסת ללכפור בסמכותי) נוח לו להקטין את דרגת האדם לידי רובוט משוכפל המדקלם את הסיסמאות שתכנתו אותו. העריץ ייטע בך רגשות אשמה, שאתה אפיקורס אם תעז לחשוב, לשאול ולערער על משנתו. 
מנהיג אמיתי אומר הלוואי וכולם יהיו נביאים. העריץ אומר רק אני יודע. רק אני רואה מרחוק, ואתה אפס מאופס אין שום ערך למחשבותיך, לתבונתך לייחודיות שבך. מנהיג עריץ מוריד את האדם, כתר הבריאה, לדרגת בהמה. כך ניתן לשלוט עליו בקלות. עדר של בהמות ההולכים בתלם כצאן לטבח, ולאף אחד אסור לשאול ולבקר את המנהיג. וכל הכופר בסמכות הרבנית ככופר בתורה כולה. 
ומכיוון שכולם רוצים להיות ילדים טובים ולהביא את הגאולה, וכולם מחוייבים לאידיאל הנשגב של הפצת הפינמיות, ואף אחד לא רוצה להיות אפיקורס, האדם עצמו משכנע את עצמו, שאם שכלו הקר לא מבין את החלטות המנהיג, זה כנראה בגלל שהוא לא מטיב לראות עמוק ורחוק כמו המנהיג. וכך נוצר מצב , שחברה שלמה של עשרות אנשים, הולכים בצורה עיוורת אחרי מנהיג עריץ, שיש לו את כל המאפיינים של מנהיגים עריצים ואפילו הכי, אף אחד לא יידע זאת. כל אחד מאותם מאות אנשים יחשוב שהוא לא בסדר שהוא רואה ברב מאפיינים של עריץ. הבעיה היא בו. גם אם לכל אותם מאות איש תהיה תולעת המכרסמת בלב, שהמנהיג טועה ומטעה, לא יהיה לזה הד במרחב הציבורי, כי אף אחד לא רוצה שיחרימו וינדו אותו כאפיקורס. 
זהו פלונטר ממלכד ובלתי ניתן לפיתרון. גם אם המנהיג דיקטטור עריץ, או סנילי, או עיוור למציאות, או פועל מנגיעות אישיות, או מושחת, או חולה שליטה, כולם ילכו אחריו, בניהם רבים וטובים, אנשים חכמים בכל שטחי החיים, ואפילו הכי, אף אחד לא ישאל, יבקר ויערער אחרי גדול הדור העריץ. 
" העריצים נראים עצומים בעינינו רק משום שאנו כורעים על ברכינו בפניהם".
( אטיין דה לה בואסי. כבר במאה ה-16)
כל זמן שאתה מסתכל עליו מלמטה למעלה, הם ייראו בעיניך ענקים. אבל אם תסתכל עליהם בגובה העיניים, ותחליט לתת דרור למוח לחשוב ולחוש הביקורת לעבוד, אתה תראה איך קומתם מצטמקת, ובתהליך ארוך אתה תראה את מי שאתמול היו בעיניך ענקים הופכים לננסים. כל זמן שאתה בטוח שהגורויים הללו חסינים מטעויות, היה סמוך ובטוח שגם אם הם יעשו את כל הטעויות בעולם, אתה לא תראה שום טעות שלהם. אבל ברגע שהסכר ייסדק, ותתחיל לבקר אותם ולחפש טעויות אתה תראה אותן ובשפע. עד שתבין שכל המציאות שלהם היא טעות אחת גדולה. מציאות של עריצות דיקטטורית, שיצרו פה תעשיה שלמה של שפוטים משובטים בלי חשיבה ואידיוטים משומשים הניתנים לשליטה. 
כל הבעיה מתחילה, כשנוטעים בך רגשות אשם שאסור לבקר את הרב. כשמגייסים את המצפון שבך להילחם נגד הקול הפנימי שלך. המצפון הזה חוסם את כל הצינורות לשמוע את הקול הפנימי. 
אתה משוכנע שאסור ללכלכך על הרב, ואתה גם משוכנע שכל ביקורת או שאלה, הם בעצם לכלוך הפוגע בתדמית של הקהילה. ולכן אתה חוסם את אותו קול פנימי שבך מלבטא את אותם ניצני הביקורת.
אתה גם יודע, שמנהיג שחושש מביקורת ומתלמידים ששואלים הוא מנהיג פחדן ומוג לב. ואם הוא מנסה במניפולציות של פסיכולוגיה בגרוש, לטעת בשואל רגשי האשמה שאתה בוגד בקהילה, ואפיקורס וטמא אם אתה מותח ביקורת על הרב, לא רק שהוא מוג לב, הוא גם חולה שליטה ונוכל.
אני מקווה שאחרי שתקרא את המכתב,הזה תתן לקול הפנימי שלך יותר מקום לשאול מחדש כל מיני שאלות שעד היום התעלמת מהם. 
אני מקווה שאחרי שתתן יותר ביטוי לקול הפנימי שלך, תאזור אומץ בפעם הבאה שהרב יעליב מישהו בלי פרופורציה, ולעיתים על לא עוול בכפו, שתעמוד ותשאל, ותחקור ותברר ולא תחליק את מצפונך ותמשיך לשתוק.
אחי היקר, שוטטתי בארבע פינות, פגשתי אין סוף מנהיגים כריזמטיים שונים ומשונים, חולי אובססיה של שליטה. התבוננתי בהם היטב, היום אני מזהה אותם מקמ'. אפילו מבלי לשמוע אותם הרבה. רק להתבונן על ההוויות הפנים.
כשלעצמי מספיק היה להסתכל על הוויות הפנים של הרב כשנוטלים לו את ידיו לסעודה, או יותר חמור כשעברתם פעם ברחובות ב'ב וליוותם אותו לביתו. תסבכי הנפש הנסתרים ביותר מתגלים במצבים הקיצונים ביותר. אתה רואה לפניך אדם אחר לחלוטין, מהזמן שהוא מרצה לכם בניחותא ממרום כס מושבו. הפנים הקפואות כשהוא הלך ברחובה של עיר כשכל העדר אחריו, היה מחזה כ'כ גרטוסקי למי שאוהב להתבונן. הארשת הקפואה, המלאכותית, כשהכובע צועד קדימה, הראש ישר לגמרי. שום מבט טבעי לצדדים. שום דיבור טכעי עם אחד הסובבים. כאילו שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. הכל בצורה כה מאולצת שאינך יכול שלא להבחין שמדובר באדם קטן בעל אובססיה להיות גדול. ולכן כל גינוני השגעון הגדלות האובססיבי שלו. ולכן פניו כה קפואות בעת הזו.

כשאנשים קטנים עושים צל ארוך, אין לך סימן מובהק מזה שהשמש שוקעת.
נ.ב הצעתי בעבר לרב שלך, שניסה להאכיל אותי בלוקשים הרגילים שאתם מוכרים למי שאינם מכירים היטב את סממני הכת שיש לקהילתכם, שאם הוא באמת פתוח לשמוע ביקורת ואתם באמת מעוניינים בשיח מפרה, שנעשה עימות מצולם ונעלה זאת לרשת, עד היום אני מחכה לתשובתו.

מידע תקשורתי

סרטון שנוצר על ידי אחד מנפגעי אדם סיני:

כתבה ידיעות אחרונות – "הרצאה מעוררת מחלוקת" 16/07/2015

מידע משפטי

ניסיון התיישבות בצופים

המאבק הציבורי ביישוב צופים נגד כניסת קהילת אדם סיני ליישוב

תמונה באדיבות תושבי צופים 

במאי 2015 גילו אנשי היישוב צופים, כי מספר משפחות המשתייכות לקהילת הסולם, כולל אדם סיני עצמו, שכרו בתים/יחידות דיור ביישוב, תוך שהם מסתירים את העובדה כי הם משתייכים לקהילה מגובשת ובעלת אופי ייחודי. ממידע שהגיע למרכז עולה שאדם סיני מבקש מחסידיו, שלא לפרסם את עניין המעבר הקהילתי. ייתכן כדי שלא יתעוררו מחלוקות אודות כניסתם ליישוב. התברר כי קבוצת אדם סיני התכוונה לעבור ביחד ליישוב צופים.

תושבי צופים, אשר חששו לפגיעה במירקם החברתי של היישוב עקב הצטרפות של קבוצה מגובשת שתהיה 'תת קהילה' בקהילת היישוב, החלו במאבק ציבורי נגד מהלך זה. יצוין שהמרכז לא היה מעורב בכל דרך במאבק זה (למעט בהעמדת המידע המפורסם על-ידו).

בין היתר עירבו תושבי צופים את רב אזור השומרון, אליקים לבנון, ובפסיקה של בית הדין לדיני ממונות וחברה של השומרון, המליץ האחרון על אי כניסת הקהילה ליישוב, ואמנם קבוצת אדם סיני נסוגה והמשפחות חברות הקהילה שכבר הגיעו ליישוב עזבו אותו.
בראיית המרכז, המאבק שחוללו תושבי צופים, ופסיקת רבני הציונות הדתית מאזור השומרון כנגד כניסת קהילת הסולם ליישוב הומוגני כמו צופים, מדגישים מספר נקודות חשובות:

1. אפשר לנהל מאבק לגיטימי ומחאה כנגד קבוצות החשודות כבעלות מאפיינים כיתתיים בעזרת שיתוף פעולה ואומץ לב
2. בסופו של יום, כמו תמיד, מי שמשלם את המחיר על ההתנהלות של מנהיגי הקבוצות הם חברי הקבוצה עצמה
3. קבוצות כיתתיות, אומנם מדברות בתאוריה על "ואהבת לרעך כמוך" ו"תיקון הנפש", אבל בפועל, כאשר מתגלים מתנגדים לדרכן, חברי הקבוצה  ינקטו גם בדרכים המנוגדות לתאוריות שלהם על מנת להשיג את מטרתם. כך למשל התלוננה אחת התושבות בפוסט שפרסמה בפייסבוק על איומים לכאורה מצד אחד החברים בקבוצה, וכן כאשר נערך כינוס תושבים לדון בעניינם ביולי 2015 ביישוב צופים, ניסו חברי הקבוצה לפרוץ לאולם ולהפריע למהלך הישיבה.

יש לציין לטובה את התגייסות המעמד הרבני של אזור השומרון, שלא נרתע מלהיכנס לעובי הקורה, ובסופו של יום המליץ על אי כניסת קהילת הסולם ליישוב.

יצוין כי באוגוסט 2016 הגישו אדם סיני ואחרים תביעה נגד מספר תושבים ביישוב, רב היישוב צופים הרב מאד אודס ונגד המרכז לנפגעי כתות,. התביעה עדיין מתנהלת  אך עמדת המרכז ברורה – אנו עומדים מאחורי הפרסומים אודות אדם סיני. 

תמונה באדיבות תושבי צופים  
הפגנה כנגד כניסת קהילת הסולם ליישוב צופים

תמונה באדיבות תושבי צופים 

הזמנה לכנס בהשתתפות רבנים:

כנס ביישוב צופים

תמונה באדיבות תושבי צופים 

קראו כאן על המלצת ועד רבני השומרון בנוגע לכניסת קהילת הסולם ליישוב צופים.

בשולי הדברים, להלן ציטוט של חלק ממכתב שקיבלנו מחבר הקבוצה שעזב:

 "בסוף כולם נוטשים את הכת. 
בכל תקופת המאבק, בלטה העובדה כי חברי קהילת הסולם מצדדים ותומכים ללא עוררין בדרכו של רבם, גם כאשר הוצגו בפניהם שאלות קשות אודות ההתנהלות שלו. היה נדמה כי מדובר באנשים שלעולם לא יזנחו את הקהילה.

והנה, כעבור שנתיים ימים, התברר כי חלק ניכר מאותן משפחות ואותם אנשים ש"לחמו" ואף היו מראשי הקהילה שניסו לשכנע הן את תושבי צופים והן את המרכז כי אדם סיני הוא רב ראוי, עזבו את הקהילה, כשחלק מהם חשים אכזבה וניצול. הם התפכחו. 

מדהים לפגוש אנשים שהיו בטוחים ב 1000% בצדקת הדרך, וכעבור זמן הם באים ואומרים "אנחנו חייבים לכם סליחה – אתם צדקתם, ואנחנו טעינו". 

תקוותנו שאנשים נוספים המצויים בקבוצות כאלו, יוכלו להשתחרר מכבלי המחשבה שהם מצויים בהם, ולהפוך לאנשים עם מחשבה עצמאית."

תצהיר של חבר שעזב את הקהילה

כאן היה מצורף תצהיר של חבר שעזב את הקהילה והוגש לבית משפט בהליך של תביעת דיבה של אדם סיני נגד המרכז הישראלי לנפגעי כתות. 

מאחר וחלק מבני משפחתו של המצהיר עדיין חברים בקבוצה וברצונו לשמור איתם על קשר חיובי, ביקש המצהיר להסיר את התצהיר מפרסום ציבורי באתר בכדי לא לפגוע בכבודם של בני משפחתו.

למרות שמבחינה משפטית אין על המרכז חובה להסיר את התצהיר שהוגש לבית משפט, המרכז נעתר לבקשת כותב התצהיר להסירו מפרסום פומבי, מאחר והמרכז מעודד כל פעילות שיכולה לקרב בין בני משפחה.

close

רוצה לדעת עוד על כתות? מלא פרטים והספר ישלח לדוא"ל שלך:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
© 2020 המרכז הישראלי לנפגעי כתות בע"מ